Selecteer een pagina

Essentiële oplossingen voor onverwachte uitdagingen

In onze complexe maatschappij staan we voor telkens nieuwe uitdagingen. Met beperkte tijd en resources moeten we snel en effectief kunnen handelen. Dat is ons werkterrein.

Betrouwbaar

De basis voor iedere opdracht is vertrouwen en betrouwbaarheid. Dat bieden wij op basis van onze langjarig trackrecord.

Ervaren

Ervaring is de combinatie van kennis en de toepassing daarvan in veel verschillende omstandigheden. Dat bieden wij als geen ander.

Professioneel

Iedere situatie is verschillend, maar onze professionaliteit staat garant voor telkens de juiste combinatie van mensen, middelen en systemen.

Wat doen wij?

Management- en IT-beleidsontwikkeling

Beleidsontwikkeling

Wij analyseren bestaand beleid en ontwikkelen beleid voor de toekomst v.w.b. de toepassing en het gebruik van Informatie en Communicatie-technologie.

Verwerving, inkoop en aanbesteding

Wij ondersteunen private en publieke organisaties bij het verwerven, inkopen en aanbesteden van ICT-Producten en -diensten.

Specifieke opdrachten

Vanuit onze brede kennis en (operationele) ervaring voeren wij soms specifieke opdrachten uit. Deze liggen op het gebied van analyse van bestaand beleid, crisismanagement en herstructurering. Deze opdrachten hebben altijd een een relatie met IT.

bronnen

Relevante bronnen

Checklist leveranciers

Leveranciersmana-gement vormt een belangrijk onderdeel van de realisatie van IT-inspanningen van een organisatie.

Aanbestedings-planner

De wijze waarop wensen en eisen vertaald worden in een aanbestedingsaanpak vraagt om een goede planning.

Checklist SLA

Afspraken over de wijze waarop onderhoud en instandhouding worden geregeld zijn van groot belang.

Checklist Exit

Iedere overeenkomst wordt ooit beëindigd. Daarvoor is een goede planning en voorberei-ding noodzakelijk. 

Neem contact op

Heeft u behoefte aan meer informatie of heeft u een specifieke vraag, neem dan contact met ons op. U kunt het contactfomulier invullen, maar het is ook mogelijk om te bellen tijdens kantooruren.

support@tasclinx.com

+31 73 6990476

Rosmalen. Netherlands

Ma-vr 09.00 -16.30, op afspraak